روشنایی مفید نور روز و تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی الکتریکی

1063 روز پیش
3,160 نمایش
روشنایی مفید نور روز و تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی الکتریکی

روشنایی مفید نور روز و تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی الکتریکی

این مطلب در رابطه با استفاده از روشنایی مفید نور روز در ساختمانها و تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی الکتریکی میباشد. روشنایی مفید نور روز را Useful Daylight Illuminance یا به اختصار UDI مینامند و استاندارد های مربوط به این موضوع بر اساس داده های هواشناسی و در یک بازه زمانی یک ساله تعریف و بررسی می شود. در این الگو روشنایی در سراسر سطح مورد نظر در محدوده 2000_100 لوکس* رخ می دهد.

*(واحد استاندارد روشنایی در دستگاه SI (شدت روشنایی) لوکس می باشد و لومن واحد اندازه گیری مقدار نور منبع نور است برای مثال اگر 1000لومن نور به 100متر مربع از سطح بتابد شدت روشنایی 10لوکس می باشد.)

 

استفاده مفید از روشنایی نور روز در ساختمان ها

معرفی روشنایی مفید نور روز

استفاده از نور روز در ساختمانها به بیش از 50 سال پیش باز می گردد. بهره برداری از نور روز به منظور کاهش موثر نور مصنوعی از الزامات داخلی ساختمان است. در عمل به این حالت تا حد زیادی از منابع طبیعی که همان روشنایی مفید نور روز است، بهره برداری می شود.

اصرار برای ارزیابی متریک روشنایی نور روز به دلیل سادگی ذاتی نور می باشد و امری کاملا منطقی است. بدون محاسبه روشنایی خورشید و همچنین فاکتورهای روشنایی مفید نور روز، جهت گیری ساختمان امری اشتباه است. فاکتور های روشنایی مفید نور روز میتواند به صورت تحلیلی از طریق محاسبه و اندازه گیری در شبیه سازی نرم افزاری و آسمان مصنوعی تعیین شود.

متخصصان معمولا در طراحی های خود از راهنما و دستورالعمل های طراحی مربوط به روشنایی مانند راهنمای CIE (استاندارد مربوط به نور و روشنایی و …) استفاده می کنند. این دستورالعمل ها برای محیط ها و کارهای مختلف کمترین مقدار نور مشخص شده است. پيشرفت در شبيه سازی کامپیوتری امکان تحلیل روزانه بر اساس پیش بینی های ساعات روشنایی داخلی برای یک سال کامل را فراهم می کند. در این شبیه سازی ها ساعت روشنایی داخلی در هر یک از نقاط فضا پیش بینی و محاسبه می شود.

تکنیک هایی برای محاسبه مقدار روشنایی داخلی وجود دارد که تحت تاثیر آزمایشاتی است که در این راستا انجام می شود. ساعت به ساعت روشنایی نور روز در آسمان پیش بینی می شود و مقدار روشنایی مفید نور روز در فضای داخلی مشخص می شود.

 

بهره برداری مناسب از روشنایی مفید نور روز _ موزه ای در چین

بهره برداری مناسب از روشنایی مفید نور روز _ موزه ای در چین

مشکلات الگوی روشنایی مفید نور روز و راه حل آن

ناگفته نماند روش های شناخته شده ای که فاکتورهای روشنایی مفید نور روز را بیان می کنند و استاندارد های آن را تعریف می کنند، فقط یک نگاه محدود به کارایی نور روز واقعی را ارائه می دهند و ناتوانی هایی در محاسبات بر اساس شرایط واقعی دارند.

برای تعيين میانگین ماهانه برای یک کمیت اسکالر یا نرده ای مانند دما، روشنایی به شدت وابسته به ویژگی هدایت نور می باشد. به طور کلی این پارامترها به دلیل خاصیت کمیت نرده ای به دلیل اینکه اعداد اعشاری را تعریف نمی کنند،

 

برای کارهایی با مهارت بالا و میانگین گرفتن مناسب نیستند. همچنین در مجموعه داده های هواشناسی باید مسائلی مانند کاهش یافتن ساعات طول روز را نیز در نظر گرفت. در واقع به نظر می رسد که تنها راه برای جلوگیری از مشکلات و خطاهای میانگین یا مجموعه داده ها و زیر مجموعه ها این است که مجموعه داده های هواشناسی را به طور کامل در نظر بگیریم.

بررسی تمام ساعت به ساعت وضعیت آسمان و وضعیت خورشید برای یک دوره کامل یک ساله، فقط این میتواند طیف گسترده ای از تنوع در آسمان و وضعیت خورشید در کوتاه مدت و بلندمدت را شامل شود. بنابراین حداقل ساعات روشنایی های پیش بینی شده را در نظر می گیرد که تعداد تقریبی ساعت های روشنایی مفید نور روز در یک سال هستند.

اگر پیش بینی ها بر اساس یک دقیقه داده باشد سپس این تعداد در هر نقطه محاسبه با یک فاکتور مشخص افزایش می یابد. این اعداد می تواند در شرایط نسبی با توجه به ساعات معمولی روز (بین 9صبح تا 5عصر) باشند، اما به طور کلی مقدار داده ها حتی در شرایط مطلوب نیز فقط برای اطلاعات ساعتی باقی خواهند ماند.

 

بهره برداری از روشنایی مفید نور روز در طراحی_گالری در برزیل

مفهوم روشنایی مفید نور روز

تابش نور روز در سطح خارجی یک بنا به این صورت است که میزان شدت نور در نزدیکی پنجره زیاد است و با دور شدن از پنجره کم کم از شدت آن کم می شود .در شبیه سازی نرم افزاری و آسمان مصنوعی از یک الگوی استاندارد استفاده می شود که در شرایط واقعی و نور مستقیم خورشید قابل استفاده می باشد و در آن حداقل و حداکثر سطح نور روز بسیار مهم است و مقدار استاندارد هم در همین بازه قرار می گیرد و بر این اساس مقادیر پیشنهاد شده برای طراحی مطرح می شود.

از روشنایی روزانه واقعی باید به طریقی که بیشترین سطح از محدوده مورد نظر را پوشش می دهد استفاده کرد. مقدار روشنایی نور روزی که به سطح مورد نظر میتابد بدون اینکه باعث بوجود آمدن حس ناراحتی شود نور مفید میگویند.

اگر روشنایی روزانه کم باشد (کمتر از حداقل مقدارتعریف شده) ممکن نیست که برای درک محیط بصری یا درک انجام وظایف بصری مفید باشد. برعکس اگر روشنایی روزانه خیلی زیاد باشد (بیشتر از حداکثر مقدار تعریف شده) ممکن است ناراحتی بصری یا حرارتی یا هر دو را ایجاد کند و باعث شود که ساکنین برای رهایی از آن از وسایلی مانند پرده برای پوشاندن بازشوها استفاده کنند. در نتیجه روشنایی هایی که در بین حد مجاز یعنی حداقل یا حداکثر تعریف شده قرار میگیرند مفید هستند.

روشنایی مفید نور روز و مصرف برق الکتریکی
روشنایی مفید نور روز با کمترین میزان سطح مصرف برق همراه می باشد. روشنایی الکتریکی به شدت به کنترل و سیستم های کنترلی وابسته است به عنوان مثال سیستم خاموش و روشن کردن چراغ، در صورتی که روشنایی مفید نور روز اینگونه نیست.

مقادیر روشنایی مفید نور روز در یک دوره یک ساله متفاوت است. محدوده روشنایی مفید نور روز معمولا بر اساس آخرین داده ها از مطالعات ميدانی از رفتار ساکنین بدست می آید. روشنایی مفید نور روز برای ساکنین بسیار ارزشمند است و پتانسیل آن را دارد که جایگزین همه یا بخشی از روشنایی الکتریکی برای تامین نور روز شود. استفاده از روشنایی مفید نور روز در معماری و طراحی ساختمان باعث کاهش قابل توجه ای از مصرف انرژی الکتریکی می شود.

طراحی متناسب با روشنایی مفید نور روز _ مرکز تفریحی آبی Guildford

بررسی نهایی

الگوی روشنایی مفید نور روز برای ارزیابی هر ساختمان که در آن نوردهی یک ویژگی است مناسب است، این الگو را میتوان برای هر نوع طراحی مورد ارزیابی و استفاده قرار داد. این الگو بر اساس استاندارد هایی تعریف و تنظیم می شود و داری ویژگی های قابل توجهی می باشد و به راحتی قابل تحلیل و تفسیر است و میتوان به کمک نرم افزار و مدل سازی و تحلیل نور در ساختمان به داده های مفیدی دست یافت.

این داده ها به ما کمک می کند که اطلاعاتی درباره ی مناطق مختلف بدست بیاوریم و در مناطقی که نور خورشید در آن بسیار شدید است بتوان مشکلات و ناراحتی های ناشی از نور شدید خورشید را حل کرد و با کمک طراحی مناسب آن را به سمت الگوی استاندارد برد تا بتوان از روشنایی مفید نور روز برای تامین نور ساختمان ها استفاده کرد همچنین نیز در مناطقی که نور خورشید بسیار کم است بتوان با کمک این داده ها و طراحی صحیح و مناسب از حداکثر روشنایی مفید نور روز استفاده کرد.

به دلیل قابل فهم بودن و سادگی تفسیر روشنایی مفید نور روز امید است که استفاده از روشنایی مفید نور روز ترویج پیدا کرده و به کمک نرم افزارهای شبیه سازی و تحلیل و تفسیر داده های بدست آمده از آن، بتوان روشنایی مفید نور روز را بیشتر در طراحی ها استفاده کرد.

1345
افزودن دیدگاه جدید
وب سایت تخصصی دکوراسیون و بازسازی
+
مشاوره و تماس باما

همین حالا با ما تماس بگیرید. 

021-22897860

    در صورتی که تمایل دارید دکوراسیون جدید برای محیط مسکونی یا شغلی خود ایجاد نمایید و یا قصد بازسازی قسمتی از ساختمان خود را دارید ؛پیشنهاد میکنیم قبل از هر کاری ظرف چند ثانیه فرم زیر را پرنمایید .


    با پر کردن اطلاعات زیر ، کارشناسان مستر دکور در زمینه دکوراسیون و معماری با شما تماس خواهند گرفت و به صورت کاملا رایگان به شما مشاوره خواهند داد